DPO69/2009
ID intern unic:  332828
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 69
din  20.11.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 27.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 171-172     art Nr : 534
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare, contribuţie substanţială la perfecţionarea proceselor tehnologice, sporirea eficienţei producţiei agricole şi la dezvoltarea infrastructurii socio-economice, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Nicanor BUZOVOI            – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                 „Agrosfera-BM”, satul Pîrliţa, raionul Ungheni;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Alexandru BALAN             – conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                 „Mais”, satul Bălăbăneşti, raionul Criuleni
    domnului
    Ion BALAN                       – conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                „Podgoreni”, satul Lingura, raionul Cantemir
    domnului
    Gheorghe BEJENARI       – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                „Hambarul-Agro”, satul Cobani, raionul Glodeni 
    domnului
    Victor BUCARCIUC         – vicedirector ştiinţific al Institutului Ştiinţifico-Practic
                                                 de Horticultură, Viticultură şi Tehnologii Alimentare,
                                                  municipiul Chişinău
    domnului
    Petru CEBAN                    – conducător al Gospodăriei Ţărăneşti „Ceban Petru”,
                                                 satul Echimăuţi, raionul Rezina
    domnului
    Ion CHILIANU                   – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                 „Codru-ST”, oraşul Bucovăţ, raionul Străşeni
    domnului
    Nicolae COTOROBAI        – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                 „Vatra Răzăşească”, comuna Răzeni, raionul Ialoveni
    domnului
    Sergiu DOLIŞCINSCHI      – director al Societăţii pe Acţiuni  „Cereale-Cupcini”,
                                                   oraşul Cupcini, raionul Edineţ
    doamnei
    Valentina MARCIUC           – director al Gospodăriei Ţărăneşti „Marciuc Valentina”,
                                                    satul Iarova, raionul Soroca
    domnului
    Nicolai MICU                     – director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Madino
                                                   Agro”, satul Olişcani, raionul Şoldăneşti
    domnului
    Eugen PÎSLARU                  – director general al Întreprinderii Mixte „Sălcuţa” SRL,
                                                    satul Sălcuţa, raionul Căuşeni
    domnului Ion SOLTAN        – director al Agrofirmei „Tehnoif-Agro” SRL, satul
                                                    Pohrebeni, raionul Orhei
    domnului Andrei UZUN       – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                   „CAFADAR”, satul Congaz, raionul Comrat;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Mihail CEAPĂ     – conducător al Gospodăriei Ţărăneşti „CMT”,
                                                  satul Chipeşca, raionul Şoldăneşti
    domnului Gheorghi
    CONSTANTINOV            – brigadier al Brigăzii mecanizate de cîmp, oraşul
                                                  Ceadîr-Lunga
    domnului
    Vasile GÎRŞTEGA             – conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                  „Vastadum”, satul Mărăndeni, raionul Făleşti
    domnului
    Mihail NEDELCIUC          – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                 „Zgura-Agro”, satul Zguriţa, raionul Drochia
    domnului
    Marian NICHITOVICI     – director al Colegiului Agricol din Ţaul,
                                                 raionul Donduşeni
    domnului
    Nicolae ROTARI               – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                „Frapex-Agro”, satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni
    domnului Ion STIHARU    – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                „Feagri Stiharu”, satul Şamalia, raionul Cantemir
    domnului
    Vasile TIMOTIN               – preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie
                                               „Manubeievca”, satul Cazangic, raionul Leova
    domnului
    Nicolae TODOSEICIUC    – preşedinte al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                „Geamtal”, satul Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Nicolae CAJUC                 – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                „Cazangenii”, satul Cazangic, raionul Leova
    domnului
    Sergiu IONIŢĂ                 – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                „IONISER”, satul Şipoteni, raionul Hînceşti
    domnului
    Nicolai IVANOV             – agronom principal în Societatea cu Răspundere
                                               Limitată „Struguraş” şi în Societatea cu Răspundere
                                               Limitată „Moldagrovin”, oraşul Vulcăneşti
    domnului
    Dumitru LIULCA              – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                               „Hagimus Agro”, satul Hagimus, raionul Căuşeni
    domnului
    Constantin MATCAŞ      – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                              „Iri-Carmen”, satul Lebedenco, raionul Cahul
    domnului Nicolae
    MUNTEANU                  – preşedinte al Cooperativei de Întreprinzători
                                             „Biruinţa”, satul Cojuşna, raionul Străşeni
    domnului
    Anatolii PLACINTA        – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                              „Lefcons-Agro”, satul Floreni, raionul Ungheni
    domnului
    Tudor STRATAN           – director adjunct al Societăţii cu Răspundere
                                               Limitată „Strapit”, satul Nişcani, raionul Călăraşi.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 69-V. Chişinău, 20 noiembrie 2009.