DPO78/2009
ID intern unic:  332934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 78
din  26.11.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Alecu RENIŢĂ
Publicat : 04.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 174-176     art Nr : 544
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie substanţială la salvgardarea patrimoniului natural şi cultural, merite în asigurarea echilibrului ecologic şi activitate ziaristică şi publicistică prodigioasă, domnului Alecu RENIŢĂ, preşedinte al Mişcării Ecologiste din Moldova, director al Publicaţiei Periodice “Natura”, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 78-V. Chişinău, 26 noiembrie 2009.