DPO80/2009
ID intern unic:  332936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 80
din  30.11.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Grigore BARBU
Publicat : 04.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 174-176     art Nr : 546
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Grigore BARBU, primar al comunei Pelivan, raionul Orhei, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 80-V. Chişinău, 30 noiembrie 2009.