DPO81/2009
ID intern unic:  332937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 81
din  01.12.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Alexandr OLEINIC
Publicat : 04.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 174-176     art Nr : 547
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie la promovarea transformărilor democratice şi activitate legislativă şi organizatorică intensă, domnului Alexandr OLEINIC, ministru al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 81-V. Chişinău, 1 decembrie 2009.