DPO95/2009
ID intern unic:  333102
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 95
din  12.12.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”domnului Petr KYPR
Publicat : 18.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 591
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-cehe, domnului Petr KYPR, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Cehe în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                   Mihai GHIMPU

    Nr. 95-V. Chişinău, 12 decembrie 2009.