HGO821/2009
ID intern unic:  333112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 821
din  14.12.2009
cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Publicat : 18.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 907
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului, Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat 145,1 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratamentul domnului Vladimir Eremciuc.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 821. Chişinău, 14 decembrie 2009.