HFGDSB101/1/209
ID intern unic:  333137
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 101/1
din  10.12.2009
privind determinarea plafonului de garantare
Publicat : 18.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 845     Data intrarii in vigoare : 01.04.2010
    În baza art.6 alin. (3) din Legea Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se menţine în continuare plafonul de garantare stabilit prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 85/2 din  22 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240 art.710).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data de 1 aprilie 2010.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL FONDULUI DE GARANTARE
    A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                                          Petru VEVERŢA

    Nr. 101/1. Chişinău, 10 decembrie 2009.