DPO110/2009
ID intern unic:  333151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 110
din  17.12.2009
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai organelor afacerilor interne
Publicat : 22.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 189-190     art Nr : 605
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    domnului
    Lilian BOTNARIUC     – locotenent-colonel de poliţie;
Medalia “Meritul Militar” domnilor:
    Vasile BUCUR              – plutonier major de poliţie
    Gheorghe CEBAN        – maior de poliţie
    Sergiu GORI                 – căpitan de poliţie
    Igor IUSTIN                 – maior de poliţie.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 110-V. Chişinău, 17 decembrie 2009.