DPO118/2009
ID intern unic:  333227
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 118
din  21.12.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Andrei URSU
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 629
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie personală la implementarea realizărilor ştiinţifice în economia naţională şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Andrei URSU, academician, şef de laborator la Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                Mihai GHIMPU

    Nr. 118-V. Chişinău, 21 decembrie 2009.