DPO120/2009
ID intern unic:  333229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 120
din  22.12.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului William Michael PRUZENSKY
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 631
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la realizarea programelor de asistenţă umanitară pentru Republica Moldova, domnului William Michael PRUZENSKY, preşedinte al Parteneriatului Internaţional pentru Dezvoltare Umană, SUA, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 120-V. Chişinău, 22 decembrie 2009.