DPO121/2009
ID intern unic:  333231
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 121
din  22.12.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Vasile ODOLEANU
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 632
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media şi activitate publicistică intensă, domnului Vasile ODOLEANU, redactor-şef al Publicaţiei Periodice “Viticultura şi Vinificaţia în Moldova”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 121-V. Chişinău, 22 decembrie 2009.