DPO122/2009
ID intern unic:  333232
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 122
din  22.12.2009
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători medicali
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 633
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    doamnei
    Tamara BODIU                 - asistentă medicală la Spitalul Clinic Republican
    doamnei
    Lidia HANGANU             - director al Spitalului raional Ialoveni;
Medalia “Nicolae Testemiţanu”
    doamnei Vera CERTAN    - director al Asociaţiei Medicale Teritoriale
                                                Buiucani, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 122-V. Chişinău, 22 decembrie 2009.