DPO123/2009
ID intern unic:  333234
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 123
din  22.12.2009
privind conferirea de distincţii de stat domnului
Mihail VANGHELI şi doamnei Svetlana SALAMATOV
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 634
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Mihail VANGHELI            – şef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei;
Titlul onorific “Om Emerit”
    doamnei
    Svetlana SALAMATOV     – profesor-consultant la Universitatea Tehnică a Moldovei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 123-V. Chişinău, 22 decembrie 2009.