HPM137/2009
ID intern unic:  333358
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 137
din  29.12.2009
privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului
de subvenţionare a producătorilor agricoli
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 676     Data intrarii in vigoare : 01.01.2010
    MODIFICAT
   
HP30 din 06.03.12, MO54-59/23.03.12 art.177
    HP172 din 09.07.10, MO121-123/16.07.10 art.386; în vigoare 01.01.10
    HP18 din 26.02.10, MO33/05.03.10 art.63

    În vederea executării prevederilor art.2 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. – Mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în sumă de 300,0 milioane lei, se repartizează spre administrare şi gestionare Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, şi Ministerului Mediului, prin intermediul Agenţiei „Apele Moldovei”, pentru a fi utilizate în următoarele scopuri:
    [Art.1 partea întroductivă modificată prin HP18 din 26.02.10, MO33/05.03.10 art.63]
   
a) stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, asociaţiile de economii şi împrumut şi Corporaţia de Finanţare Rurală;
    [Art.1 lit.a) în redacţia HP18 din 26.02.10, MO33/05.03.10 art.63]
   
b) stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură;
    c) subvenţionarea investiţiilor în înfiinţarea plantaţiilor multianuale;
    d) subvenţionarea investiţiilor în producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii);
    e) stimularea investiţiilor în procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului de irigare;
    f) susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;
    g) stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    h) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic;
    i) stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare;
    j) compensarea cheltuielilor energetice de irigare.
    [Art.1 lit.j) introdusă prin HP18 din 26.02.10, MO33/05.03.10 art.63]
    k) subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale).
   
[Art.1 lit.k) introdusă prin HP172 din 09.07.10, MO121-123/16.07.10 art.386; în vigoare 01.01.10]
   
Art.2. – Mijloacele financiare alocate în anii 2004–2009 pentru crearea de staţiuni tehnologice de maşini şi mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice se preiau de la Întreprinderea de Stat „Moldresurse” şi de la Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare şi se transmit în gestiunea Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”
    [Art.2 în redacţia HP30 din 06.03.12, MO54-59/23.03.12 art.177]
    Art.21. – Datoriile anului 2009 formate faţă de beneficiari la subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale), la stimularea cheltuielilor capitale, inclusiv înfiinţării plantaţiilor viticole, şi la subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie, care nu au fost achitate din lipsă a resurselor financiare vor fi onorate din contul şi în limita fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli în anul 2010, conform prevederilor regulamentelor aprobate prin hotărîrile Parlamentului nr.312-XVI din 25 decembrie 2008 şi nr.14-XVI din 9 februarie 2007.
    [Art.21 introdus prin HP18 din 26.02.10, MO33/05.03.10 art.63]
   
Art.3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Mihai GHIMPU

    Nr.137-XVIII.  Chişinău, 29 decembrie 2009.