DPO127/2009
ID intern unic:  333361
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 127
din  24.12.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Grigore BELOSTECINIC
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 679
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului universitar,  contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Grigore BELOSTECINIC, rector  al Academiei de Studii Economice din Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare"

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 127-V. Chişinău, 24 decembrie 2009.