DPO128/2009
ID intern unic:  333362
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 128
din  24.12.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Veaceslav STRIŞCĂ
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 680
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Veaceslav     STRIŞCĂ, primar al comunei Pohrebeni, raionul Orhei, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 128-V. Chişinău, 24 decembrie 2009.