DPO129/2009
ID intern unic:  333363
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 129
din  24.12.2009
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători medicali
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 681
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la implementarea în practica medicală a realizărilor ştiinţei şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Eugeniu ŢURCANU      – director medical al Centrului Republican de
                                             Diagnosticare Medicală;
Medalia “Meritul Civic”
    domnului
     Petru ŞTIRBATE            – şef de secţie la Spitalul Raional Orhei;
Medalia “Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Silviu CONDREA           – şef de secţie la Centrul Republican de
                                              Diagnosticare Medicală
    domnului Mihail EFTOD  – şef de secţie la Centrul Republican de
                                              Diagnosticare Medicală.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 129-V. Chişinău, 24 decembrie 2009.