DPO130/2009
ID intern unic:  333364
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 130
din  27.12.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 682
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei teatrale, contribuţie substanţială la promovarea valorilor naţionale autentice şi înaltă măiestrie creativă, se conferă:
“Ordinul Republicii”
    doamnei
    Eugenia TODORAŞCO        – actriţă la Teatrul Dramatic Rus de Stat
                                                    “С улицы Роз”, municipiul Chişinău
    domnului
    Ion UNGUREANU               – regizor;
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Mihail CURAGĂU                – actor la Teatrul Municipal „Satiricus
                                                     Ion Luca Caragiale”
    domnului Tudor ŢĂRNĂ       – director general al Centrului de Cultură
                                                     şi Artă „Ginta Latină”;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului
    Nicolae BUSUIOC                 – solist de operă la Teatrul Naţional de
                                                     Operă şi Balet
    doamnei Alexandrina
    -Didina COCEA                     – actriţă la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
    doamnei
    Elena GHERMAN                  – solistă de operă la Teatrul Naţional
                                                     de Operă şi Balet
    doamnei Melania LUPAN       – actriţă la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”,
                                                      municipiul Bălţi
    domnului
    Leon (Liviu) ŞTIRBU               – compozitor;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei Victoria BUCUN        – maestru-coregraf la Centrul de Cultură
                                                       şi Artă „Ginta Latină”
    domnului Dorel BURLACU      – compozitor
    domnului
    Vitalii DRUCEC                       – actor la Teatrul „Eugene Ionesco”
    doamnei
    Stela FOCŞA                           – actriţă la Teatrul Republican „Luceafărul”
    doamnei Valentina
    GHERMAN-TĂZLĂUANU    – critic de teatru
    domnului Victor PALII              – pictor-scenograf la Teatrul Naţional
                                                       „Vasile Alecsandri”, municipiul Bălţi
    domnului Iosif ŞAŢ                   – regizor la Teatrul Dramatic Rus de Stat
                                                        „A.P. Cehov”
    doamnei
    Larisa UNGUREANU              – critic de teatru şi film
    doamnei Ala VUTCĂRĂU
    (MENŞICOV)                          – actriţă la Teatrul „Eugene Ionesco”;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Svetlana BELORÎBCHINA      – pictor de lumini la Teatrul Dramatic Rus
                                                       de Stat „A.P. Cehov”;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    doamnei
    Anjelica CLIMENCO              – actriţă la Teatrul de Dramă şi Comedie
                                                      „N.S.Aroneţcaia”, municipiul Tiraspol
    domnului
    Viorel CORNESCU                 – actor la Teatrul Municipal „Satiricus
                                                       Ion Luca Caragiale”
    domnului Andrei MADAN        – actor la Teatrul Republican de Păpuşi
                                                        „Licurici”
    doamnei Inga
    MARCU-REMENTOV           – actriţă la Teatrul Municipal de Păpuşi
                                                       „Guguţă”
    domnului
    Oleg MEREOARĂ                   – actor la Teatrul Republican Muzical-Dramatic
                                                       „B.P.Hasdeu”, oraşul Cahul
    doamnei Diana NIMIJAN         – actriţă la Teatrul Republican de Păpuşi
                                                       „Licurici”
    domnului Petru OISTRIC          – actor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
    doamnei Irina RUSU                 – actriţă la Teatrul Municipal „Satiricus
                                                       Ion Luca Caragiale”
    doamnei Irina SERICOVA        – actriţă la Teatrul de Dramă şi Comedie
                                                        „N.S.Aroneţcaia”, municipiul Tiraspol
    domnului
    Andrei SOCHIRCA                  – actor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
    doamnei Viorica VICOL           – actriţă la Teatrul Municipal de Păpuşi
                                                        „Guguţă”.
    doamnei Valentina
    GHERMAN-TĂZLĂUANU    – critic de teatru
    domnului Victor PALII              – pictor-scenograf la Teatrul Naţional
                                                        „Vasile Alecsandri”, municipiul Bălţi
    domnului Iosif ŞAŢ                   – regizor la Teatrul Dramatic Rus
                                                       de Stat „A.P. Cehov”
    doamnei
    Larisa UNGUREANU              – critic de teatru şi film
    doamnei Ala VUTCĂRĂU
    (MENŞICOV)                         – actriţă la Teatrul „Eugene Ionesco”;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Svetlana BELORÎBCHINA      – pictor de lumini la Teatrul Dramatic
                                                       Rus de Stat „A.P. Cehov”;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    doamnei
    Anjelica CLIMENCO              – actriţă la Teatrul de Dramă şi Comedie
                                                       „N.S.Aroneţcaia”, municipiul Tiraspol
    domnului
    Viorel CORNESCU                 – actor la Teatrul Municipal „Satiricus
                                                        Ion Luca Caragiale”
    domnului Andrei MADAN        – actor la Teatrul Republican de Păpuşi
                                                         „Licurici”
    doamnei Inga
    MARCU-REMENTOV           – actriţă la Teatrul Municipal de Păpuşi
                                                       „Guguţă”
    domnului
    Oleg MEREOARĂ                   – actor la Teatrul Republican Muzical-Dramatic
                                                       „B.P.Hasdeu”, oraşul Cahul
    doamnei Diana NIMIJAN        – actriţă la Teatrul Republican de Păpuşi
                                                       „Licurici”
    domnului Petru OISTRIC         – actor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
    doamnei Irina RUSU                – actriţă la Teatrul Municipal „Satiricus
                                                       Ion Luca Caragiale”
    doamnei Irina SERICOVA       – actriţă la Teatrul de Dramă şi Comedie
                                                      „N.S.Aroneţcaia”, municipiul Tiraspol
    domnului
    Andrei SOCHIRCA                 – actor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
    doamnei Viorica VICOL           – actriţă la Teatrul Municipal de Păpuşi
                                                       „Guguţă”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 130-V. Chişinău, 27 decembrie 2009.