DPO137/2009
ID intern unic:  333368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 137
din  28.12.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Vasilii CIOBANU
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 686
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie substanţială la propagarea valorilor moral-spirituale şi înaltă măiestrie profesională, domnului Vasilii CIOBANU, membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                Mihai GHIMPU

    Nr. 137-V. Chişinău, 28 decembrie 2009.