DPO150/2009
ID intern unic:  333370
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 150
din  29.12.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnilor
Dan-Gheorghe DUNGACIU şi Veaceslav ŢÎBULEAC
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 688
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în afirmarea libertăţii exprimării, pentru contribuţie substanţială la procesul de renaştere naţională şi la promovarea democraţiei şi a valorilor general umane, se conferă “Ordinul de Onoare” domnilor:
    Dan-Gheorghe
    DUNGACIU                    – profesor universitar, Universitatea din Bucureşti
    Veaceslav ŢÎBULEAC     – director al Postului de Radio “Vocea Basarabiei”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 150-V. Chişinău, 29 decembrie 2009.