DPO166/2010
ID intern unic:  333434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 166
din  15.01.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 19.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 5-7     art Nr : 4
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea literaturii, pentru activitate de creaţie prodigioasă şi contribuţie la propagarea operei eminesciene, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului Petru CĂRARE       – scriitor
    domnului Ion CIOCANU       – scriitor  
    domnului
    Mihail CIUBOTARU             – scriitor;
    domnului 
    Nicolae ESINENCU             – scriitor  
    domnului Serafim SACA        – scriitor  
    domnului
    Andrei STRÎMBEANU          – scriitor;  
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Anatol CIOCANU                 – scriitor;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Ion IACHIM           – scriitor;
Medalia „Mihai Eminescu”
    domnului Ion BELDEANU     – scriitor  (România)
    domnului
    Mircea CHELARU                – eminescolog  (România)
    domnului
    Theodor CODREANU          – scriitor  (România)
    domnului
    Vitalii COLODII                    – scriitor  (Ucraina)
    domnului
    Viorel DINESCU                  – scriitor  (România)
    domnului
    Nicolae GEORGESCU         – scriitor  (România)
    doamnei
    Fanhese JIZELL                    – scriitoare (Italia)
    domnului
    Ion MĂRGINEANU             – scriitor  (România)
    domnului
    Tudor NEDELCEA               – scriitor  (România)
    domnului
    Adam PUSLOJIČ                 – scriitor  (Serbia)
    domnului
    Vasile TĂRÂŢEANU            – scriitor  (Ucraina)
    domnului Miljurco
    VUKADINOVICI                – scriitor  (Serbia)
    domnului
    Horia ZILIERU                      – scriitor  (România);
Titlul onorific „Maestru al Literaturii”
    domnului
    Haralambie MORARU          – scriitor 
    domnului
    Vladimir ZBÎRCIOG             – scriitor.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 166-V. Chişinău, 15 ianuarie 2010.