DPO179/2010
ID intern unic:  333529
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 179
din  25.01.2010
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa III
 unor colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 29.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 13-14     art Nr : 22
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în asigurarea securităţii statului, îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III domnilor:
    BELOUSOV Evghenii      – colonel
    IONEL Sergiu                  – maior
    ŢĂRNĂ  Victor               – locotenent-colonel.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 179-V. Chişinău, 25 ianuarie 2010.