HPM1531/1993*
ID intern unic:  333559
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1531
din  22.06.1993
pentru punerea în aplicare a Legii privind
ocrotirea monumentelor*
Publicat : 02.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 15-17     art Nr : 24
    MODIFICAT
   
HP149 din 20.07.18, MO366-376/28.09.18 art.604
    HP71 din 05.04.13,MO83-90/19.04.13. art.278
   
HP200 din 12.07.12, MO212-215/12.10.12. art.685; în vigoare 12.07.12
    HP175 din 11.06.12, MO166-169/10.08.12. art.561
    _____________________________________________
    * Publicată în Monitorul  Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.4.    Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. – Legea privind ocrotirea monumentelor se pune în aplicare la data adoptării.
    Art.2. – Se aprobă Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (se anexează).
    Art.3. – Guvernul va prezenta spre examinare Parlamentului:
    în termen de trei luni – propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu legea sus-numită;
    în termen de şase luni – programul de stat privind ocrotirea, conservarea şi restaurarea monumentelor.
    Art.4. – Pînă la aducerea actelor legislative cu privire la bunurile imobile şi mobile în concordanţă cu Legea privind ocrotirea monumentelor se vor aplica acele prevederi ale lor ce nu contrazic acestei legi.
    Art.5. – Legea cu privire la ocrotirea şi folosirea monumentelor de istorie şi cultură din 29 decembrie 1977 se declară caducă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Petru LUCINSCHI

    Nr.1531-XII. Chişinău, 22 iunie 1993.

   
REGISTRUL MONUMENTELOR
    [Registrul modificat prin HP149 din 20.07.18, MO366-376/28.09.18 art.604]
    [Registrul modificat prin HP71 din 05.04.13, MO83-90/19.04.2013 art.278]
    [Registrul modificat prin HP200 din 12.07.12, MO212-215/12.10.12. art.685; în vigoare 12.07.12]
    [Registrul modificat prin HP175 din 11.06.12, MO166-169/10.08.12. art.561]