DPO180/2010
ID intern unic:  333569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 180
din  27.01.2010
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Excelenţei sale domnului Traian BĂSESCU
Publicat : 02.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 15-17     art Nr : 25
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se conferă Excelenţei sale domnului Traian BĂSESCU, Preşedintele României, „Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Republica Moldova şi pentru susţinerea constantă a eforturilor de integrare europeană ale Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                   Mihai GHIMPU

    Nr. 180-V. Chişinău, 27 ianuarie 2010.