DPO181/2010
ID intern unic:  333577
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 181
din  28.01.2010
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Nikolaus Graf LAMBSDORFF
Publicat : 05.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 18-19     art Nr : 26
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-germane, domnului Nikolaus Graf LAMBSDORFF, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 181-V. Chişinău, 28 ianuarie 2010.