DPO183/2010
ID intern unic:  333579
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 183
din  02.02.2010
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Serafim URECHEAN
Publicat : 05.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 18-19     art Nr : 28
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie la promovarea transformărilor democratice şi activitate legislativă şi organizatorică intensă, domnului Serafim URECHEAN, prim-vicepreşedinte al Parlamentului, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 183-V. Chişinău, 2 februarie 2010.