HGM101/2010
ID intern unic:  333756
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 101
din  17.02.2010
cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2010 a cotelor
 de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele
 internaţionale şi regionale
Publicat : 23.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 29     art Nr : 150
    MODIFICAT
    HG1119 din 09.12.10, MO247-251/17.12.10 art.1238

    În scopul îndeplinirii angajamentelor financiare faţă de organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în vederea consolidării cooperării cu structurile internaţionale şi regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, lista organismelor internaţionale şi regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru şi datoriile din bugetul de stat pentru anul 2010.
    2. Ministerul Finanţelor va asigura transferul mijloacelor financiare prevăzute în lista menţionată din bugetul de stat pentru anul 2010.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Iurie Leancă
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 101. Chişinău, 17 februarie 2010.


    anexa
    [Anexa în redacţia HG1119 din 09.12.10, MO247-251/17.12.10 art.1238]