DPO195/2010
ID intern unic:  333783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 195
din  18.02.2010
privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului
 Iliko SUKHISHVILI şi doamnei Nino SUKHISHVILI
Publicat : 26.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 30-31     art Nr : 50
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei coregrafice, pentru contribuţie la consolidarea relaţiilor culturale moldo-georgiene şi succese remarcabile în activitatea de creaţie, se conferă „Ordinul de Onoare”:
    domnului
    Iliko SUKHISHVILI      – coregraf al Baletului Naţional Georgian „Sukhishvili”
    doamnei
    Nino SUKHISHVILI     – conducător artistic al Baletului Naţional Georgian
                                             „Sukhishvili”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 195-V. Chişinău, 18 februarie 2010.