DPO197/2010
ID intern unic:  333840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 197
din  24.02.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai Curţii Constituţionale
Publicat : 02.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 32     art Nr : 55
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de justiţie, merite în înfăptuirea jurisdicţiei constituţionale şi contribuţie la asigurarea activităţii Curţii Constituţionale, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Mihail COTOROBAI            – judecător demisionat
    domnului Nicolae OSMOCHESCU     – judecător demisionat
    domnului Gheorghe SUSARENCO      – judecător demisionat;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Ion ANTON                         – judecător-asistent
    domnului Dumitru ŢÎRA                       – şef al Serviciului de presă;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Ion BOT                               – judecător-asistent
    doamnei Claudia NAMATOV             – judecător-asistent
    doamnei Nina PÂRŢAC                      – şef al Secţiei redacţional-editoriale
    domnului Veaceslav ZAPOROJAN     – judecător-asistent;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului Victor PUŞCAŞ                    – judecător.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                  Mihai GHIMPU

    Nr. 197-V. Chişinău, 24 februarie 2010.