DPO203/2010
ID intern unic:  333892
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 203
din  02.03.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Tudor LUPAŞCU
Publicat : 05.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 33     art Nr : 68
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie la implementarea realizărilor ei în economia naţională şi activitate de inventică şi metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Tudor LUPAŞCU, director al Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 203-V. Chişinău, 2 martie 2010.