HGM177/2010
ID intern unic:  333977
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 177
din  11.03.2010
cu privire la uniforma şi însemnele Agenției pentru
Supraveghere Tehnică
Publicat : 16.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 36     art Nr : 233
    MODIFICAT 
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212

    NOTĂ:
    În tot cuprinsul hotărîrei și a anexelor, cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare textul „inspector principal de stat – șef al Inspectoratului, inspector principal de stat adjunct – șef adjunct al Inspectoratului” se substituie cu textul „director al Agenției, directori adjuncți ai Agenției”; textul „inspector principal de stat, șef al Inspectoratului” se substituie cu cuvintele „director al Agenției”; textul „inspector principal de stat adjunct, șef adjunct al Inspectoratului” se substituie cu cuvintele „directorii adjuncți ai Agenției” prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
    În conformitate cu prevederile articolului 18 alineatul (8) din Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 83), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Alineat modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    1. Se aprobă:
    Drapelul şi emblema Agenției pentru Supraveghere Tehnică, conform anexei nr. 1;
    Modelul uniformei angajaţilor Agenției pentru Supraveghere Tehnică, conform anexei nr.2;
    Însemnele distinctive pentru uniforma angajaţilor Agenției pentru Supraveghere Tehnică, conform anexei nr. 3;
    Normele de asigurare cu uniformă a angajaţilor Agenției pentru Supraveghere Tehnică, conform anexei nr. 4.
    2. Trecerea la uniforma de modelul stabilit se va efectua treptat, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop în devizul de cheltuieli pentru întreţinerea Agenției pentru Supraveghere Tehnică.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Valeriu Lazar

    Nr. 177. Chişinău, 11 martie 2010.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului  nr.177
din 11 martie 2010


DRAPELUL ŞI EMBLEMA AGENȚIEI PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ


    1. Drapelul Agenției pentru Supraveghere Tehnică (des.1)
    Drapelul Agenției pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – Agenție) al Ministerului Economiei reprezintă o pînză dreptunghiulară (2:3) albă, cu un brîu albastru (0,05 h) depărtat de marginea superioară (cu 0,1 h), un alt brîu roşu  (0,05 h) depărtat de marginea inferioară (cu 0,1 h) şi purtînd în mijloc emblema Agenției: în cîmp negru, un ciocan de mină şi o cheie universală, încrucişate în săritoare şi surmontate de un cap de bour, însoţit între coarne de o stea cu opt raze şi flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra – de o semilună conturnată, totul galben şi flancat de două paluri, albastru bordat cu galben la dextra şi roşu bordat cu galben la senestra; deviza „Humana vita summa res” („Viaţa umană este lucrul cel mai de preţ”) este înscrisă cu litere capitale negre pe o panglică galbenă.

   

    Des. 1. Drapelul Agenției pentru Supraveghere Tehnică

    2. Emblema Agenției pentru Supraveghere Tehnică (des.2)
Emblema Agenției reprezintă, în cîmp negru, un ciocan de mină şi o cheie universală, încrucişate în săritoare şi surmontate de un cap de bour, însoţit între coarne de o stea cu opt raze şi flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra – de o semilună conturnată, totul de aur şi flancat de două paluri, albastru bordat cu aur la dextra şi roşu bordat cu aur la senestra.
    Deviza „Humana vita summa res” este înscrisă cu litere capitale negre pe o panglica de aur:

   

    Des. 2. Emblema Agenției pentru Supraveghere Tehnică
    3. Emblema pentru mijloacele de transport ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică (des.3)
    Emblema pentru mijloacele de transport ale Agenției reprezintă un scut rectangular cu vîrful rotunjit, negru, şnuruit de aur pe perimetru şi purtînd în centru un ciocan de mină şi o cheie universală, încrucişate în săritoare şi surmontate de un cap de bour, însoţit între coarne de o stea cu opt raze şi flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra – de o semilună conturnată, totul de aur şi flancat de două paluri, albastru bordat cu aur la dextra şi roşu bordat cu aur la senestra. Deasupra desenului este o inscripţie de culoare galbenă „SECURITATEA INDUSTRIALĂ”.
    Emblema are lăţimea de 280 mm şi înălţimea de 400 mm.

   

    Des. 3. Emblema pentru mijloacele de transport ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.177
din  11 martie 2010

MODELUL UNIFORMEI ANGAJAŢILOR AGENȚIEI
PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

Capitolul  I. Uniforma pentru corpul de comandă suprem
(director al Agenției, directori adjuncți ai Agenției)
    1. Chipiu din stofă de semilînă de culoare albastră-închis (fig.1), format din disc de formă eliptică, calotă  compusă din  patru  piese, bordură şi cozoroc cu şnur de culoare aurie. Bordura este garnisită, în mijlocul părţii frontale, cu broderie  aurie, în forma crenguţelor de laur şi la mijloc este fixată cocarda. Cozorocul rigid, de culoare neagră, confecţionat din masă plastică, este ornamentat cu crenguţe de stejar, executate din metal auriu şi plasate de-a lungul marginii cozorocului. Broderia este executată din fir auriu. Marginea discului şi partea de sus a bordurii este garnisită cu paspoal de culoare roşie. Cusătura între calotă şi bordură este garnisită cu paspoal de culoare albastră. Pentru menţinerea rigidităţii chipiului, discul este prevăzut cu o carcasă metalică. Chipiul este căptuşit cu ţesătură din mătase.
    2. Căciulă din astrahan de culoare neagră (fig.9), constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, calotă şi clape laterale alungite. Calota cilindrică şi partea superioară a clapelor sînt executate din astrahan. Discul, calota şi partea inferioară a clapelor sînt confecţionate din postav de culoare neagră. Clapele laterale alungite se închid în partea de sus a căciulii cu ajutorul şireturilor. Ele pot fi, de asemenea, coborîte şi legate sub bărbie. Căciula este  căptuşită cu ţesătură  de bumbac şi  matlasată  cu vatelină.
    3. Trenci din ţesătură impermeabilă de culoare albastră-închis (fig.8), constituit din piepţi, spate, mîneci, guler şi cordon cu cataramă. Piepţii sînt  formaţi din două repere simetrice. Ei se  încheie  la două rînduri de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este sub unghi drept. Mai jos de cusătura taliei sînt montate, sub unghi, două buzunare cu bordură. Spatele este constituit din partea superioară şi partea  inferioară, cu cusătură pe linia taliei. Partea superioară a spatelui este constituită din partea decorativă şi partea din mijloc. Partea inferioară a spatelui este formată din două repere cu cusătură pe mijloc, care se termină cu şliţ. Şliţul se închide la un rînd de capse, plasate în două niveluri şi fixate pe partea inferioară a acestuia. În regiunea taliei sînt aplicate trei găici pentru cordon: două – pe cusăturile laterale şi una – pe cusătura de simetrie a spatelui.  Mîneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este garnisită cu bentiţă decorativă, al cărei capăt liber este fixat cu nasture. Gulerul de bază este răsfrînt, cu ştei. Colţul gulerului este  sub  unghi drept. Trenciul este căptuşit  cu ţesătură de mătase.
    4. Palton din stofă de caşmir de culoare albastru-închis (fig.9), constituit  din piepţi, spate, mîneci, guler şi brîu cu cataramă din masă plastică. Piepţii sînt  formaţi din două repere simetrice, care se încheie cu fermoar acoperit cu bordură şi se închide la un rînd de capse, plasate în cinci niveluri. Mai jos de linia  taliei  sînt plasate, sub unghi, două buzunare cu bordură. Spatele este  constituit  din partea superioară, platcă, şi  partea inferioară.  În regiunea taliei sînt aplicate trei găici pentru  cordon: două – în cusăturile laterale şi una – pe linia de simetrie a spatelui. Mîneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. La terminaţia mînecii, în interior, este aplicată o manşetă din tricot dublu. Epoleţii sînt  montaţi în răscroiala  mînecilor,  iar terminaţiile libere sînt fixate cu capse  pe cusăturile umerale. Gulerul de bază este răsfrînt, cu ştei. Paltonul este căptuşit cu ţesătură din mătase. Suplimentar este prevăzută o dublură detaşabilă din astrahan, fără mîneci, care se fixează de palton cu fermoar.
    5. Veston din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig.1), constituit din piepţi, spate, mîneci şi guler. Piepţii se încheie la două rînduri de nasturi, plasaţi  în  trei niveluri. Colţul ascuţit al reverului este orientat  spre cusătura mînecii. Mai jos de linia taliei,  în interior, paralel cu ea, sînt plasate două buzunare cu clape. Spatele este constituit din două repere simetrice, cu cusătura la mijloc. Mîneca este clasică montată, formată din partea superioară şi partea inferioară. Mîneca este aplicată cu două cusături şi şliţ decorativ, fixat cu trei nasturi. Gulerul este răsfrînt, cu colţuri sub unghi drept. Colţurile gulerului sînt garnisite cu broderie aurie, executată din fir aurit sub formă de crengi de stejar. Pe căptuşeala părţilor din faţă, în interior, sînt plasate buzunare pectorale.
    6. Cămaşă cu mîneca lungă din ţesătură din bumbac de culoare albastru-deschis (fig.4), constituită din piepţi, spate, mîneci şi guler. Piepţii sînt  formaţi din două repere simetrice, care se încheie la un rînd  de nasturi, plasaţi în şase niveluri. Pe piepţi sînt aplicate două buzunare fasonate cu clape. Buzunarele se încheie cu  nasturi. Spatele este format din partea  superioară, platcă, şi partea inferioară. În cusătura de montare a plătcii sînt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscroielile mînecilor. Mîneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă. Gulerul este răsfrînt, cu ştei secţionat. Terminaţia cămăşii este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rînd de nasturi, plasaţi în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămăşii, datorită panglicii elastice pe care sînt executate trei tigheluri de garnisire, betelia este flexibilă. Pe linia montării mînecilor sînt plasaţi epoleţi montaţi, care se încheie cu nasturi.
    7. Cămaşă cu mîneca lungă din ţesătură din bumbac de culoare albastru-deschis (fig.13), constituită din piepţi, spate, mîneci şi guler. Piepţii sînt  formaţi din două repere simetrice. Ei se încheie la un rînd  de nasturi, plasaţi în şase niveluri. Pe piepţi sînt aplicate două buzunare fasonate. Spatele este format din partea  superioară, platcă, şi partea inferioară. În cusătura de montare a plătcii sînt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscroielile mînecilor. Mîneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă. Gulerul este răsfrînt, cu ştei secţionat. Terminaţia cămăşii este prelucrată cu tighel.
    8. Cămaşă cu mîneca lungă din ţesătură din bumbac de culoare albă (fig.3). Corespunde  descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură din bumbac de culoare albastru-deschis (pct.6).
    9. Cămaşă cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (fig.5). Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (pct.6). Particularităţi: partea de jos a mînecii se află mai sus de încheietura cotului. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă croită integral.
    10. Cămaşă cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albă (fig.6). Corespunde  descrierii cămăşii cu mîneca scurtă din ţesătură din bumbac de culoare albastru-deschis (pct.6).
    11. Pantaloni din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig.20), constituiţi din faţă, spate şi betelie. Partea din faţă este formată din două părţi simetrice, căptuşite cu ţesătură din mătase pînă mai jos de genunchi. În cusătura de  mijloc este  prelucrat un şliţ, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul  pliurilor, plasate pe linia de  simetrie  a genunchilor şi orientate spre cusăturile laterale. Spatele este  format din două părţi simetrice. În partea  superioară pe dreapta este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu  nasture şi copcă. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense, plasate simetric pe ambele părţi. În cusăturile  laterale  este inclusă vipuşca din postav de culoare roşie. Betelia, montată  în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu nasture, laţ şi copci. Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite şi prelucrate cu panglică.
    12. Cravată din ţesătură de mătase artificială  de culoare neagră (fig.3), constituită din piesa de bază, nod şi bentiţă. Piesa de bază are forma unui trapez alungit şi se termină în unghi ascuţit. Nodul  este permanent, de formă triunghiulară. Bentiţa este formată din două  jumătăţi de formă dreptunghiulară, care se încheie la guler cu copcă.
    13. Pantofi din piele naturală de culoare neagră (fig.1), constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior şi interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 6,5 cm. Subansamblul interior este executat în întregime din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc. Subansamblul interior este format din branţ şi întăritură de branţ. Subansamblul intermediar se constituie din glenc, bombeu şi ştaif. Ansamblul inferior  se  îmbină  cu ansamblul superior  prin lipire.
    14. Semicizme călduroase din piele naturală de culoare neagră (fig.8 ), constituite din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior şi interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută mare şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 18 cm. Subansamblul interior este executat din blană naturală. Ansamblul inferior  este  format din trei  subansambluri: exterior, interior  şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din  talpă turnată cu toc. Subansamblul interior se compune din branţ, întăritură de branţ şi acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din glenci, bombeu şi ştaif. Ansamblul inferior se îmbină  cu ansamblul superior  prin  lipire. Semicizmele se închid cu ajutorul fermoarului, plasat pe partea interioară a piciorului.
    15. Fular tricotat din semilînă de culoare albastru-închis (fig. 8). Fularul are dimensiunea 130 x 25 cm. Marginea fularului este garnisită cu franjuri.
    16. Mănuşi din tricotaj. Mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoarea albastru-închis (fig. 9). Mănuşile sînt  formate din bază cu patru degete, degetul  mare şi clini suplimentari.
    17.  Curea pentru pantaloni din piele de culoare neagră, cu lăţimea de 35 mm. Cureaua este confecţionată din piele naturală, cu gaică mobilă şi una statică. La curea este cusută o cataramă patrulateră, cu un bold de siguranţă. La capătul liber este o cataramă mobilă sub formă de ramă, la celălalt capăt este fixată o copcă de închidere.
Capitolul II. Uniforma pentru agenți
    18. Chipiu din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig.2). Descrierea corespunde  descrierii  chipiului  din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (pct.1).
    19. Căciulă din astrahan de culoare neagră (fig.9). Corespunde descrierii căciulii din astrahan de culoare neagră (pct.2).
    20. Bonetă din fetru de culoare albastru-închis (fig.10), modelată pe calapod special. Partea frontală este înzestrată cu întăritură rigidă, destinată pentru fixarea cocardei. Pentru o ajustare mai  bună pe cap, marginea interioară a bonetei  este  prelucrată cu panglică ripsată din mătase pentru pălării. Calota tip tocă, cu adîncimea de 8 cm, înălţimea din faţă  şi  din spate de 7 cm, are două linii reliefate pe calotă, paralele liniei  de ajustare, cu o lăţime de 0,7 cm. Partea superioară a calotei  este de fetru cu firul scurt. Boneta este căptuşită cu ţesătură de  mătase.
    21. Trenci din ţesătură impermeabilă de culoare albastru-închis (fig.8, 17). Corespunde descrierii trenciului din ţesătură impermeabilă de culoare albastru-închis  (pct.3).
    22. Palton din stofă de lînă de culoare albastru-închis (fig.9, 18). Descrierea corespunde descrierii  paltonului din stofă de lînă de culoare albastru-închis  (pct.4).
    23. Veston din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig.2). Corespunde descrierii vestonului din stofă de semilînă de culoare albastră-închis (pct.5).
    24. Scurtă din stofă de semilînă de culoare albastru-închis cu betelie (fig.7), constituită din piepţi, spate, mîneci şi guler. Piepţii sînt  formaţi din patru repere simetrice şi sînt prevăzuţi cu patru buzunare: două buzunare interioare, cu clape ce se încheie cu nasturi, prelucrate în cusătura de montare a reperelor, şi două buzunare interioare, cu bordură, plasate sub unghi în partea inferioară. Piepţii se încheie la un rînd de nasturi, plasaţi în şase niveluri. Spatele este format din partea superioară, platcă, şi  partea inferioară. Mîneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă ce se încheie cu un nasture. Terminaţia scurtei este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rînd de  nasturi, plasaţi  în două niveluri. Scurta este căptuşită cu ţesătură de mătase.
    25. Cămaşă cu mîneca lungă din ţesătură din bumbac de culoare albastru-deschis (fig.4). Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (pct.6).
    26. Cămaşă cu mîneca lungă din ţesătură din bumbac de culoare albastru-deschis (fig.4). Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (pct.7).
    27. Cămaşă cu mîneca lungă din ţesătură din bumbac de culoare albă (fig.3). Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca lungă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (pct.6).
    28. Cămaşă cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (fig.5). Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (pct.9).
    29. Cămaşă cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albă (fig.6). Corespunde descrierii cămăşii cu mîneca scurtă din ţesătură de bumbac de culoare albastru-deschis (pct.9).
    30. Pantaloni din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig.5). Corespund descrierii pantalonilor din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (pct.11). Particularităţi: vipuşca este de culoare albastru-deschis.
    31. Fustă din stofă de semilînă de culoare albastru-închis (fig.10), constituită din faţă, spate şi betelie. Faţa este executată dintr-un singur reper. Cambrarea în talie se realizează prin 2-4 pense plasate simetric. Spatele este confecţionat din două repere simetrice ce se termină cu şliţ. Cambrarea în talie se realizează prin 2-4 pense plasate simetric. Fusta se încheie în cusătura de mijloc a spatelui cu fermoar camuflat. Betelia se încheie la mijlocul spatelui prin nasture şi butonieră. Fusta are căptuşeală din ţesătură de mătase.
    32. Cravată din ţesătură de  mătase  artificială  de culoare neagră (fig.13). Descrierea corespunde descrierii cravatei  din ţesătură de  mătase artificială  de culoare  neagră (pct.12).
    33. Pantofi din piele naturală de culoare neagră (fig.7). Corespunde descrierii pantofilor din piele de culoare neagră (pct.13).
    34. Pantofi de damă din piele naturală de culoare neagră (fig. 13), constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior şi interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea cărîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este executat din piele naturală. Ansamblul interior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi  toc. Subansamblul interior este format din branţ şi  întăritură de branţ, iar cel intermediar – din glenc, bombeu şi ştaif. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.
    35. Semicizme călduroase din piele naturală de culoare neagră (fig.9,18). Descrierea corespunde descrierii semicizmelor călduroase din piele naturală de culoare neagră (pct.14).
    36. Fular tricotat din semilînă de culoare albastru-închis (fig.8, 17). Corespunde descrierii fularului tricotat din semilînă de culoare albastru-închis (pct.15).
    37. Mănuşi din tricotaj (fig.9, 18). Corespunde descrierii mănuşilor din tricotaj de culoare albastru-închis (pct.16).
    38. Curea pentru pantaloni din piele de culoare neagră, cu lăţimea de 35 mm. Descrierea corespunde descrierii curelei pentru pantaloni din piele de culoare neagră (pct.17).

    figura 1-24

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.177
din 11 martie 2010

ÎNSEMNELE DISTINCTIVE PENTRU UNIFORMA
 ANGAJAŢILOR
AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

    I.  Se stabilesc următoarele însemne distinctive:
    Epoleţi cu steluţe (fig.21);
    Cocardă (fig.22);
    Cozoroc de chipiu (fig. 23);
    Insignă de epolet şi butonieră (fig.24);
    Ecuson de mînecă (fig.21).
    Epoleţi cu steluţe
    Epoletul pentru uniforma angajatului Agenției reprezintă o bandă de stofă de formă rectangulară (150:50 mm), rotunjită la capătul superior, de culoare neagră, avînd pe marginile laterale cîte două dungi, cele dinspre exterior albastre, iar cele dinspre interior roşii, late de 2 mm fiecare şi separate una de alta şi de margine prin dungi de culoarea fondului, de aceeaşi lăţime.
    Pe axul central al epoletului se aplică de sus în jos, pe aceeaşi linie, toate de aur:
    nasturele de prindere a epoletului, cu diametrul de 14 mm, la distanţa de 10 mm de la marginea superioară;
    insigna de epolet, cu centrul la distanţa de 40 mm de la marginea superioară;
    stelele de grad, cu patru raze, cu diametrul de 15 sau 20 mm, după cum urmează:
    două stele mari    prima cu centrul la distanţa de
                               30 mm de la marginea inferioară a epoletului;
                               a doua cu centrul la distanţa de 60 mm de la
                               marginea inferioară a epoletului;
    o stea mare         cu centrul la distanţa de 30 mm
                              de la marginea inferioară a epoletului;
    trei stele mici       prima cu centrul la distanţa de 30 mm
                              de la marginea inferioară a epoletului,
                              a doua cu centrul la distanţa de 55 mm
                              de la marginea inferioară a epoletului,
                              a treia cu centrul la distanţa de 80 mm
                              de la marginea inferioară a epoletului;
    două stele mici    prima cu centrul la distanţa de 30 mm
                              de la marginea inferioară a epoletului,
                              a doua cu centrul la distanţa de 60 mm
                              de la marginea inferioară a epoletului;
    o stea mică        cu centrul la distanţa de 30 mm de la
                              marginea inferioară a epoletului.
    Cocarda
    Cocarda obişnuită reprezintă un oval cu lăţimea de 35 mm şi înălţimea 40 mm. În centrul ovalului este dispusă imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, cu dimensiunea 24x30 mm, cadrul cocardei reprezentînd raze divergente cu lungimea de 6 mm.
    Cozorocul de chipiu
    Cozorocul chipiului este garnisit cu două ramuri de stejar a cîte patru frunze, cu lăţimea de 20 mm, confecţionate din metal auriu, plasate simetric într-un rînd, de-a lungul părţii exterioare a cozorocului.
    Insigna de epolet şi butonieră
    Insigna de epolet şi butoniera reprezintă un ciocan de mină şi o cheie universală de aur, încrucişate în săritoare şi înscrise într-un cerc imaginar cu diametrul de 20 mm.
    Ecusonul de mînecă
    Ecusonul de mînecă reprezintă un scut rectangular cu partea inferioară rotunjită, negru, şnuruit de aur pe perimetru, purtînd în partea de jos un ciocan de mină şi o cheie universală, încrucişate în săritoare şi surmontate de un cap de bour, însoţit între coarne de o stea cu opt raze şi flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra – de o semilună conturnată, totul de aur şi flancat de două paluri, albastru bordat cu aur la dextra şi roşu bordat cu aur la senestra.
    Ecusonul are lăţimea de 70 mm şi înălţimea de 90 mm.
    II. Pentru angajaţii  Agenției se stabilesc următoarele însemne distinctive:
    director al Agenției – epoleţi cu 2 steluţe mari, pantaloni cu vipuşcă din postav de culoare roşie;
    directorii adjuncți ai Agenției – epoleţi cu steluţă mare, pantaloni cu vipuşcă din postav de culoare roşie;
    șef de direcție – epoleţi cu 3 steluţe mici, pantaloni cu vipuşcă din postav de culoare albastră-deschis;
    șef adjunct de direcție – epoleţi cu 2 steluţe mici, pantaloni cu vipuşcă din postav de culoare albastră-deschis;
   director al Agenției – epoleţi cu steluţă mică, pantaloni cu vipuşcă din postav de culoare albastră-deschis;
    consultant – epoleţi cu steluţă mică, pantaloni cu vipuşcă din postav de culoare albastră-deschis.

    anexa nr.4