DPO225/2010
ID intern unic:  333997
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 225
din  15.03.2010
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 19.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 37-38     art Nr : 93
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Serghei PAPUHA se numeşte în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 225-V. Chişinău, 15 martie 2010.