HGO194/2010
ID intern unic:  334058
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 194
din  18.03.2010
cu privire la aprobarea Planului de activitate
al Guvernului pentru anul 2010
Publicat : 23.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 39-40     art Nr : 253
    Pentru asigurarea executării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2009-2013, Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pentru anii 2009-2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.790 din 1 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art.874), Strategiei naţionale de dezvoltare pentru anii 2008-2011, aprobate prin Legea nr.295-XVI din 21 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.18-20, art.57), precum şi a angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de activitate al Guvernului pentru anul 2010 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului de activitate al Guvernului pentru anul 2010;
    vor asigura procesul de consultare a părţilor interesate referitor la  proiectele actelor normative incluse în Planul nominalizat;
    vor raporta trimestrial Guvernului privind executarea Planului de activitate al Guvernului pentru anul 2010;
    vor prezenta, pînă la 1 decembrie 2010, propuneri pentru elaborarea Planului de activitate al Guvernului pentru anul 2011.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat (dl Victor Bodiu).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazar
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Iurie Leancă
    Viceprim-ministru                                                      Ion Negrei
    Viceprim-ministru                                                      Victor Osipov
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa
    Ministrul justiţiei                                                       Alexandru Tănase

    Nr. 194. Chişinău, 18 martie 2010.

   
plan