HGC187/2010
ID intern unic:  334068
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 187
din  16.03.2010
cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea
Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009
Publicat : 23.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 39-40     art Nr : 249
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009 “Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 12-15, art. 49) va avea următorul cuprins:
    “3. Întreprinderile de generare a energiei electrice şi energiei termice vor restitui păcura împrumutată conform contractelor încheiate cu Agenţia Rezerve Materiale, potrivit următorului grafic:
    Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică de Termoficare nr. 1, municipiul Chişinău” – pînă la 31 martie 2010;
    Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică de Termoficare nr. 2, municipiul Chişinău”:
    1000 tone – pînă la 31 martie 2010;
    2200 tone – pînă la 31 decembrie 2011;
    2200 tone – pînă la 31 decembrie 2012;
    2200 tone – pînă la 31 decembrie 2013;
    restul – pînă la 31 decembrie 2014;
    Societatea pe Acţiuni “Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi”:
    700 tone – pînă la 31 martie 2010;
    350 tone – pînă la 31 decembrie 2010;
    restul – pînă la 31 decembrie 2011”.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 187. Chişinău, 16 martie 2010.