DPO245/2010
ID intern unic:  334144
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 245
din  27.03.2010
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Pavel CEBANU
Publicat : 30.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 44-46     art Nr : 135
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi promovarea fotbalului, contribuţie la consolidarea relaţiilor de colaborare cu structurile internaţionale de profil şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Pavel CEBANU, preşedinte al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                   Mihai GHIMPU

    Nr. 245-V. Chişinău, 27 martie 2010.