DPO253/2010
ID intern unic:  334180
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 253
din  29.03.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Valeriu MELNICOV
Publicat : 02.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 47-49     art Nr : 154
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea culturii fizice şi sportului, contribuţie la pregătirea unor sportivi de performanţă şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Valeriu MELNICOV, preşedinte de onoare al Federaţiei de Polo pe Apă, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 253-V. Chişinău, 29 martie 2010.