DPO256/2010
ID intern unic:  334218
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 256
din  06.04.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Vugar NOVRUZOV
Publicat : 09.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 51     art Nr : 157
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare întru apropierea şi îmbogăţirea reciprocă a culturilor naţionale şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă,  domnului Vugar NOVRUZOV, preşedinte al Congresului Azerilor din Republica Moldova, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU


    Nr. 256-V. Chişinău, 6 aprilie 2010.