DPO263/2010
ID intern unic:  334312
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 263
din  15.04.2010
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Veaceslav MANOLACHI
Publicat : 20.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 56-57     art Nr : 168
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi promovarea culturii fizice şi sportului, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică şi organizatorică prodigioasă, domnului Veaceslav MANOLACHI, rector al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                Mihai GHIMPU

    Nr. 263-V. Chişinău, 15 aprilie 2010.