DPO264/2010
ID intern unic:  334313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 264
din  15.04.2010
privind conferirea “Ordinului Republicii”
doamnei Valentina COJOCARU
Publicat : 20.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 56-57     art Nr : 169
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate de creaţie prodigioasă, merite în promovarea tezaurului folcloric naţional şi contribuţie la educarea spirituală a tinerei generaţii, doamnei Valentina COJOCARU, Artistă a Poporului, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 264-V. Chişinău, 15 aprilie 2010.