DPO265/2010
ID intern unic:  334314
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 265
din  15.04.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnilor Constantin MATCOVSCHI şi Dmitrii NOROC
Publicat : 20.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 56-57     art Nr : 170
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la implementarea în medicină a realizărilor ştiinţei şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă Ordinul “Gloria Muncii” domnilor:
    Constantin
    MATCOVSCHI     – farmacolog-expert la Agenţia Medicamentului
    Dmitrii NOROC     – director al Spitalului Clinic Municipal nr. 4, Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                Mihai GHIMPU

    Nr. 265-V. Chişinău, 15 aprilie 2010.