DPO266/2010
ID intern unic:  334315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 266
din  16.04.2010
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Eugen SIMION şi Mircea COSMA
Publicat : 20.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 56-57     art Nr : 171
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi intensificarea legăturilor cultural-istorice dintre România şi Republica Moldova şi pentru contribuţie substanţială la promovarea valorilor moral-spirituale, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului Eugen SIMION – scriitor, academician (România);
Medalia „Mihai Eminescu”
    domnului Mircea COSMA – scriitor (România).

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 266-V. Chişinău, 16 aprilie 2010.