DPO268/2010
ID intern unic:  334317
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 268
din  16.04.2010
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 20.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 56-57     art Nr : 173
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Sergiu GODOROGEA se numeşte în funcţia de judecător de instrucţie, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 268-V. Chişinău, 16 aprilie 2010.