DPO272/2010
ID intern unic:  334340
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 272
din  20.04.2010
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
regretatului Nichita SMOCHINĂ
Publicat : 23.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 58-60     art Nr : 177
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă recunoştinţă pentru contribuţia sa excepţională la afirmarea spiritualităţii naţionale şi pentru merite deosebite în implementarea valorilor democratice, regretatului Nichita SMOCHINĂ i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 272-V. Chişinău, 20 aprilie 2010.