HGO286/2010
ID intern unic:  334350
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 286
din  15.04.2010
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 23.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 58-60     art Nr : 353
    În temeiul art.8 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare,  Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare, pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale:
    Primăriei or. Vulcăneşti – 298 foi de ardezie şi 20,4 m3 de cherestea pentru reparaţia acoperişului ospătăriei Şcolii medii nr. 1 din or. Vulcăneşti;
    Ministerului Afacerilor Interne – motorină pentru transportarea materialelor pînă la locul de destinaţie potrivit calculului prezentat de minister.
    2. Ministerul Finanţelor va achita Agenţiei Rezerve Materiale, din fondul de rezervă al Guvernului, costul materialelor de construcţie şi al motorinei eliberate din rezervele materiale de stat, conform Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va asigura transportarea bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat la locul de destinaţie.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune, conform competenţelor, în sarcina dlui Victor Catan, ministru al afacerilor interne, şi dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                                 Victor Catan

    Nr. 286. Chişinău, 15 aprilie 2010.