DPO274/2010
ID intern unic:  334371
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE Nr. 274
din  21.04.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 26.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 61     art Nr : 185
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în aprofundarea legăturilor cultural-istorice dintre România şi Republica Moldova, pentru contribuţie la promovarea valorilor moral-spirituale şi activitate literară prodigioasă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Nicolae BUSUIOC     – scriitor (România);
Medalia „Mihai Eminescu”
    domnului Daniel CORBU           – scriitor (România)
    doamnei Claudia PARTOLE      – scriitoare.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 274-V. Chişinău, 21 aprilie 2010.