DPO276/2010
ID intern unic:  334373
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 276
din  22.04.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
doamnei Anastasia PASCARI
Publicat : 26.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 61     art Nr : 187
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în sistemul judecătoresc, contribuţie la înfăptuirea justiţiei şi merite în promovarea reformei judiciare şi de drept, doamnei Anastasia PASCARI, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 276-V. Chişinău, 22 aprilie 2010.