DPO279/2010
ID intern unic:  334403
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 279
din  23.04.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 30.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 64-65     art Nr : 191
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea biblioteconomiei, contribuţie la diversificarea serviciilor informaţionale şi colaborare interbibliotecară prodigioasă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    doamnei
    Claudia BALABAN         – director general al Bibliotecii Naţionale pentru
                                                Copii „Ion Creangă”;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Lidia KULIKOVSKI        – director general al Bibliotecii Municipale
                                                 „B.P. Hasdeu”, Chişinău;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Ludmila CORGHENCI     – director adjunct al Departamentului informaţional-
                                                 biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale
                                                 din Moldova
    doamnei
    Ludmila COSTIN              – director al Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole
                                                 a Universităţii Agrare de Stat din Moldova;
Medalia „Mihai Eminescu”
    doamnei
    Zinaida STRATAN            – director al Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifice a Universităţi
                                                 Tehnice a Moldovei
    doamnei
    Ecaterina ZASMENCO     – director al Bibliotecii Centrale a Universităţii de Stat
                                                 din Moldova;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Elena HARCONIŢA         – director al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat
                                                  „Alecu Russo” din Bălţi
    doamnei
    Lidia SITARU                   – director al Bibliotecii Publice Raionale „A. Donici”
                                                 din Orhei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Mihai GHIMPU

    Nr. 279-V. Chişinău, 23 aprilie 2010.