DPO291/2010
ID intern unic:  334564
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 291
din  07.05.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Victor MICULEŢ
Publicat : 14.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 72-74     art Nr : 208
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul transporturilor, merite în dezvoltarea antreprenoriatului şi susţinerea unor acţiuni social-umanitare, domnului Victor MICULEŢ, director general al Societăţii cu Răspundere Limitată „Autospace”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                Mihai GHIMPU

    Nr. 291-V. Chişinău, 7 mai 2010.