DPO297/2010
ID intern unic:  334590
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 297
din  13.05.2010
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Constantin MERIACRE şi Victor BIVOL
Publicat : 18.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 75-77     art Nr : 217
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în promovarea culturii fizice şi sportului, contribuţie la pregătirea unor sportivi de performanţă şi realizări deosebite în cadrul unor competiţii internaţionale la judo, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Constantin MERIACRE     – antrenor-profesor la „DAX Club  Moldova”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Victor BIVOL     – antrenor-profesor la „DAX Club Moldova”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                  Mihai GHIMPU

    Nr. 297-V. Chişinău, 13 mai 2010.