DPO299/2010
ID intern unic:  334592
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 299
din  14.05.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Victor BOIAN
Publicat : 18.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 75-77     art Nr : 219
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie la păstrarea şi propagarea moştenirii istorico-culturale, merite în educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului şi activitate intensă pe tărîm social, domnului Victor BOIAN, consilier în Consiliul sătesc Carahasani, raionul Ştefan Vodă, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 299-V. Chişinău, 14 mai 2010.